Chứng chỉ chất lượng của ống hút giấy sản xuất bởi Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh TAHA: